S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Aktualno

Vsebinski poudarki

Kaj je evropska kohezijska politika?

FINA EU TOČKA - Financiranje, EU sredstva, podpora

Zadnji razpisi

Naziv razpisa Razpisovalec Razpisana vrednost Rok za prijave
Javno povabilo Aktivni do upokojitve Zavod RS za zaposlovanje 13.992.000,00 do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« SPIRIT Slovenija 9.450.000,00 3. rok: 1. 10. 2020 in 4. rok: 1. 10. 2021
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 SPIRIT 6.400.000,00 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022
2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.410.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 Ministrstvo za infrastrukturo 10.000.000,00 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020
Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« SPIRIT 4.700.000,00 2. rok: 30. 9. 2020, 3.rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022
Vavčer za certifikate kakovosti Slovenski podjetniški sklad 1.500.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za zaščito intelektualne lastnine Slovenski podjetniški sklad 1.500.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov Slovenski podjetniški sklad 1.500.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Slovenski podjetniški sklad 500.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Slovenski podjetniški sklad 3.000.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini Slovenski podjetniški sklad 1.000.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Slovenski podjetniški sklad 3.000.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za digitalni marketing Slovenski podjetniški sklad 2.000.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za pripravo digitalne strategije Slovenski podjetniški sklad 2.000.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za kibernetsko varnost Slovenski podjetniški sklad 1.000.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za statusno preoblikovanje družb Slovenski podjetniški sklad 1.000.000,00 31. 3. 2023
Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« SPIRIT 7.848.910,00 4. rok: 30. 9. 2020, 5. rok: 23. 4. 2021
5. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.122.142,00 do porabe sredstev
4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.400.000,00 do porabe sredstev
5. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3.928.770,00 do porabe sredstev
3. javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 400.000,00 do porabe sredstev
2. javni razpis za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 133.333,00 do porabe sredstev
5. javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.781.855,00 do porabe sredstev
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 2022 Ministrstvo za infrastrukturo 20.000.000,00 Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 9. 2020
Spodbude za digitalno transformacijo MSP Slovenski podjetniški sklad 12.400.000,00 1. 9. 2022
SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji Slovenski podjetniški sklad 1.250.000,00 31. 12.2020
Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja Slovenski podjetniški sklad 500.000,00 1. 3. 2023
Ponovitev javnega poziva za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne transformacije podjetij v okviru javnega razpisa "Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D - 2019-2023)" Slovenski podjetniški sklad 1. 4. 2021 in 1. 4. 2022
Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 21.555.330,41 od 1. 9. 2020 do 31. 11. 2020, 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021
Vavčer za prenos lastništva Slovenski podjetniški sklad 1.000.000,00 31. 3. 2023
1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 7.102.800,00 9. 7. 2020 do 23.59
Usposabljam.se 2020 Zavod RS za zaposlovanje 3.976.650,00 do porabe sredstev oziroma najdlje do 30.12.2020 do 11:59
Delovni preizkus 2020 Zavod RS za zaposlovanje 1.392.000,00 do porabe sredstev oziroma najdlje do 30.12.2020 do 11:59
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021 (292. javni razpis) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 3.500.000,00 od 15. 6. 2020 do vključno 25. 9. 2020
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 21.521.490,00 2. rok: 3. 8. 2020 do 15.00 ure, 3. rok (skrajni rok): 16. 10. 2020 do 15.00 ure
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 Ministrstvo za infrastrukturo 25.000.000,00 3. rok: 14. 9. 2020 in skrajni rok: 16. 11. 2020
Vavčer za prototipiranje Slovenski podjetniški sklad 1.000.000,00 31. 3. 2023
3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.000.000,00 22. 6. 2020 do 24.00
Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 - 6. rok usmerjen za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 30. 6. 2020 do 12. ure
Zaposli.me 2020 Zavod RS za zaposlovanje 26.750.000,00 15. 11. 2020
Trajno zaposlovanje mladih 2020 Zavod RS za zaposlovanje 8.200.000,00 30. 6. 2020
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje 1.100.000,00 30. 6. 2020
Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za usposabljanje ali izobraževanje v tujini Ministrstvo za kulturo 124.950,00 7. 7. 2020 do 23.59
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 5.051.000,00 2. 9. 2020
Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021" Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 1.607.905 25. 8. 2020 do 12.00
Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 1.925.000,00 20. 7. 2020 do 15.00
Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 1.248.945,75 10. 7. 2020 do 12.00
Pokaži več/manj razpisov
Naziv razpisa Razpisovalec Razpisana vrednost Rok za prijave
Javno povabilo Aktivni do upokojitve Zavod RS za zaposlovanje 13.992.000,00 do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« SPIRIT Slovenija 9.450.000,00 3. rok: 1. 10. 2020 in 4. rok: 1. 10. 2021
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 SPIRIT 6.400.000,00 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022
2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.410.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 Ministrstvo za infrastrukturo 10.000.000,00 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020
Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« SPIRIT 4.700.000,00 2. rok: 30. 9. 2020, 3.rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022
Vavčer za certifikate kakovosti Slovenski podjetniški sklad 1.500.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za zaščito intelektualne lastnine Slovenski podjetniški sklad 1.500.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov Slovenski podjetniški sklad 1.500.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Slovenski podjetniški sklad 500.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Slovenski podjetniški sklad 3.000.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini Slovenski podjetniški sklad 1.000.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Slovenski podjetniški sklad 3.000.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za digitalni marketing Slovenski podjetniški sklad 2.000.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za pripravo digitalne strategije Slovenski podjetniški sklad 2.000.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za kibernetsko varnost Slovenski podjetniški sklad 1.000.000,00 31. 3. 2023
Vavčer za statusno preoblikovanje družb Slovenski podjetniški sklad 1.000.000,00 31. 3. 2023
Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« SPIRIT 7.848.910,00 4. rok: 30. 9. 2020, 5. rok: 23. 4. 2021
5. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.122.142,00 do porabe sredstev
4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.400.000,00 do porabe sredstev
5. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3.928.770,00 do porabe sredstev
3. javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 400.000,00 do porabe sredstev
2. javni razpis za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 133.333,00 do porabe sredstev
5. javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.781.855,00 do porabe sredstev
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 2022 Ministrstvo za infrastrukturo 20.000.000,00 Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 9. 2020
Spodbude za digitalno transformacijo MSP Slovenski podjetniški sklad 12.400.000,00 1. 9. 2022
SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji Slovenski podjetniški sklad 1.250.000,00 31. 12.2020
Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja Slovenski podjetniški sklad 500.000,00 1. 3. 2023
Ponovitev javnega poziva za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne transformacije podjetij v okviru javnega razpisa "Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D - 2019-2023)" Slovenski podjetniški sklad 1. 4. 2021 in 1. 4. 2022
Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 21.555.330,41 od 1. 9. 2020 do 31. 11. 2020, 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021
Vavčer za prenos lastništva Slovenski podjetniški sklad 1.000.000,00 31. 3. 2023
1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 7.102.800,00 9. 7. 2020 do 23.59
Usposabljam.se 2020 Zavod RS za zaposlovanje 3.976.650,00 do porabe sredstev oziroma najdlje do 30.12.2020 do 11:59
Delovni preizkus 2020 Zavod RS za zaposlovanje 1.392.000,00 do porabe sredstev oziroma najdlje do 30.12.2020 do 11:59
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021 (292. javni razpis) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 3.500.000,00 od 15. 6. 2020 do vključno 25. 9. 2020
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 21.521.490,00 2. rok: 3. 8. 2020 do 15.00 ure, 3. rok (skrajni rok): 16. 10. 2020 do 15.00 ure
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 Ministrstvo za infrastrukturo 25.000.000,00 3. rok: 14. 9. 2020 in skrajni rok: 16. 11. 2020
Vavčer za prototipiranje Slovenski podjetniški sklad 1.000.000,00 31. 3. 2023
3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.000.000,00 22. 6. 2020 do 24.00
Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 - 6. rok usmerjen za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 30. 6. 2020 do 12. ure
Zaposli.me 2020 Zavod RS za zaposlovanje 26.750.000,00 15. 11. 2020
Trajno zaposlovanje mladih 2020 Zavod RS za zaposlovanje 8.200.000,00 30. 6. 2020
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje 1.100.000,00 30. 6. 2020
Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za usposabljanje ali izobraževanje v tujini Ministrstvo za kulturo 124.950,00 7. 7. 2020 do 23.59
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 5.051.000,00 2. 9. 2020
Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021" Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 1.607.905 25. 8. 2020 do 12.00
Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 1.925.000,00 20. 7. 2020 do 15.00
Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 1.248.945,75 10. 7. 2020 do 12.00
Pokaži manj razpisov

Drugi programi financiranja

Bodite
informirani


Naročite se na e-novice


Vas zanima kako do evropskih sredstev? Bi bili radi seznanjeni z zadnjimi razpisi in aktualnimi novicami evropske kohezijske politike v Sloveniji?


Naročite se na Kohezijski e-kotiček, ki bo enkrat na mesec priletel v vaš poštni nabiralnik.


Potrebujete pomoč?


Imate vprašanje glede izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji? Zastavite ga na:


e-pošta: gp.svrk@gov.si

telefon: 01 400 36 80