S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Kaj omogočamo nevladnim organizacijam z EU sredstvi?

Nevladnim organizacijam so v okviru operativnega progama za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020 na voljo sredstva za krepitev njihovih zmogljivosti in izvajanje javnih politik in storitev.

  • S sofinanciranjem dejavnosti nevladnih organizacij zmanjšujemo izključenost ranljivih skupin iz zdravstvene in socialne oskrbe in njihov zdrs v revščino.
  • Za starejše skrbimo z ukrepi za zagotavljanje najboljših storitev na področju dolgotrajne oskrbe, vključno z oskrbo na domu, skupnostno obliko oskrbe, rekreacijo za starejše in uporabo modernih ITK tehnologij.
  • Urejamo degradirana urbana območja in spodbujamo lokalne pobude za ureditev in oživitev mest. Vzdržujemo zaščitena območja, spoštujemo kulturno in naravno danost Slovenije in razvijamo trajnostne sodobne turistične modele.
  • Podpora je namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
  • Nevladne organizacije lahko pridobijo evropska sredstva za izvajanje ukrepov, s katerim spodbujamo urbano mobilnost, izboljšanje kakovosti zraka, varovanje okolja in obnovo biotske raznovrstnosti in tal.
  • Spodbujamo tudi dejavnosti za vseživljenjsko učenje za nova in obstoječa delovna mesta in karierno orientacijo za mladino.
  •  Prizadevamo si za učinkovitejšo javno upravo, kakovostnejše postopke in uporabo e-storitev.

Javni razpisi in povabila:

Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija razvoj čezmejnega območja krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ohranjanje in promocija kulturne in naravne dediščine, razvoju skupnih turističnih produktov, izboljšanju pogojev za izkoriščenje skupnega čezmejnega podjetniškega potenciala, socialnemu, kulturnemu in regionalnemu razvoju Podjetja (vključno z MSP); Grozdi in omrežja (vključno z grozdi in mrežami MSP); Turistične institucije, zveze in agencije; Raziskovalne institucije; Univerze in druge institucije za akademsko ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno usmerjene srednje šole; Organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje; Institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese zaposlenih/delodajalcev; Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti; Lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže; drugi 2.300.000,00 4. rok - 28. 11. 2018 20.12.2015
Interreg Območje Alp 4. razpis programa Interreg Območje Alp Interreg Območje Alp podpora inovativnosti, javne storitve, naravni in kulturni viri, zmanjševanje emisij CO2, upravljanje, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje javne in zasebne ustanove oz. podjetja okoli 25 M € 12. 12. 2018 19. 9. 2018