S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Navodila organa upravljanja

Naziv Navodil*
Datum objave
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.06 (word)
6. 7. 2018
Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014-2020, verzija 2.00 (word)
20. 3. 2018
Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, verzija 1.09 (word)
22. 6. 2018
Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 2014-2020, verzija 3.0 (word)
Priloge Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014-2020, verzija 3.0 (word)
20. 3. 2018
27. 3. 2018
Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.1 (word)
19. 3. 2018
Navodila organa upravljanja o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog posredniškega organa v programskem obdobju 2014-2020 (word)
17. 9. 2015
Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične podpore operativnega programa evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 - verzija 1.03 (word)
29. 1. 2018
Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje Za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS ECA, verzija 1.10 (word)
12. 12. 2016

Priročnik za uporabo informacijskega sistema OU e-MA, verzija 3.2 (word) Drugi priročniki in navodila e-MA
20. 7. 2018
Smernice OU za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014-2020 (word)
5. 2. 2016
Strategija OU za boj proti goljufijam Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014-2020, verzija 2.0 (word)
16. 3. 2018
Navodila OU za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014-2020, verzija 2.0 (word) in Priloge (word)
16. 3. 2018
Izjava o politiki na področju boja proti goljufijam (word)
14. 3. 2016
Priročnik organa upravljanja za upravljanje s sredstvi evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014 – 2020, verzija 1.02 (word)
20. 3. 2018
Navodila organa upravljanja za implementacijo orodja Arachne v sistem izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020 Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014-2020, verzija 1.0 (word)

Priročnik Arachne

 21. 12. 2017
Smernice organa upravljanja za opredelitev občutljivih delovnih mest, verzija 1.0 (word)
 16. 3. 2018

*  Opomba: Navodila v Word obliki so vam v pomoč, v kolikor jih želite kopirati, morate ohraniti vse informacije v obliki in vsebini kot je v podpisanih Navodilih.

Operativni program za izvajanje evropske  kohezijske politike v obdobju 2014-2020 uporablja ARACHNE orodje za ocenjevanje tveganj.

 

Predstavitve Navodil 2014-2020

 

Navodila Evropske komisije

Naziv Navodil Datum objave
SMERNICE ZA PREJEMNIKE sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU 
2014
Smernice o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov      
September 2014