S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Kaj omogočamo malim in srednje velikim podjetjem z EU sredstvi?

Malim in srednje velikim podjetjem v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 financiramo vlaganja v nova znanja in tehnologije ter nudimo finančne spodbude za zagon novih, rastočih in inovativnih podjetij.

  • Spodbujamo inovativna start-up podjetja, raziskovalne spin-off-e in podjetja s področja družbenih inovacij, še posebej takšna, ki uvajajo nove pristope izvajanja socialnih vsebin v sodelovanju z lokalnim okoljem. Spodbujamo naložbe podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj in visokošolskim izobraževalnim sektorjem.

Aktualni razpisi:

Javni razpis Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

Javni razpis "Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 1"

Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017

  • Za preboj na tuje trge podjetnikom nudimo mentorstvo, usposabljanje, promocijo, povezovanje s kulturnimi in ustvarjalnimi industrijami, mrežno povezovanje med podjetji in svetovanje. Zato vlagamo tudi v poslovno infrastrukturo po celi Sloveniji.
  • Podjetja spodbujamo k usmeritvi za uporabo obnovljivih virov energije in za energetsko učinkovitost javnih stavb. Gradbena podjetja izobražujemo o energetski sanaciji stavb in jim predstavljamo najnovejše tehnologije, procese in trende. Spodbujamo ekoinovacije.

Aktualni razpisi:

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017

  • Spodbujamo in podpiramo inovativne ideje s področja socialnega podjetništva - za večjo vključenost ranljivih skupin in za reševanje družbenih izzivov na inovativen način. S povezovanjem podjetnikov in raziskovalcev v Sloveniji in tujini dosegamo prenos znanja v tržne dejavnosti podjetij v t.i. trikotniku znanja in boljšo uporabo obstoječih tehnologij. 
  • Za povečanje produktivnosti in kreativnosti ter oblikovanje novih inovativnih poslovnih modelov, izdelkov in storitev gradimo visokohitrostna omrežja, ki vsem prebivalcem Slovenije omogočajo hiter internet. Razvijamo IKT aplikacije za lažje poslovanje in komunikacijo podjetij in državljanov z javnim sektorjem.
  • Poenostavljamo administrativne postopke za podjetja in vzpostavljamo enotno poslovno točko.
  • V programskem obdobju 2014–2020 spodbujamo ukrepe za večjo urbano mobilnost in izboljšanje kakovosti zraka, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrbo s kakovostno pitno vodo ter vlaganja v zdravstveno in socialno infrastrukturo za ranljive skupine.
  • Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa.

Aktualni razpis:

Javni razpis Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017

  • Mala in srednje velika podjetja lahko poiščejo možnosti financiranja tudi v okviru programov evropskega teritorialnega sodelovanja.

 Aktualna razpisa: