S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

VIPava

O PROJEKTU Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini z akronimom VIPava

S projektom VIPava 7 partnerjev izvaja ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini, predvsem laške žabe, velikega pupka, hribskega urha, močvirskega krešiča, vidre, močvirske sklednice, črnočelega srakoperja, hribskega škrjanca strašničinega mravljiščarja in rogača. Ukrepi obsegajo:

 • renaturacijo dveh stranskih rokavov Vipave,
 • preoblikovanje štirih neprehodnih pregrad na Vipavi,
 • odstranjevanje tujerodnih vrst želv,
 • postavitev lovnih prež, zasaditev mejic in cvetnih pasov,
 • odstranjevanje lesne zarasti,
 • odlaganje podrte lesne biomase.

S projektom bo vzpostavljena tudi tematsko učna pot od izvira Vipave do meje z Italijo.

Okvirna vrednost projekta: 3,3 milijona evrov

Okvirni EU prispevek: 2,7 milijona evrov

FOTO: občina Ajdovščina

 

PROGRAM DOGODKA Spoznajte VIPavo

Kdaj: 16. 5. 2019 ob 13.00

Kje: Vipavska dolina, ob potoku Lokavšček v Ajdovščini (natančneje: ob naravnem lehnjakovem pragu v potoku, v bližini počivališča, opremljenega s klopmi in mizami). 

V primeru zelo slabega vremena, bo dogodek žal odpadel.

Program dogodka je razdeljen v štiri točke, kjer bodo prisotni strokovnjaki z različnih področij, udeleženci, predvidoma otroci, pa bodo svoje pridobljeno znanje ob koncu vsake točke preverili in obnovili s pomočjo delovnih listov.

 1. Udeležencem bodo predstavili kako pomembno je varovati habitat želve močvirske sklednice pri nas in kako z malomarnim izpuščanjem invazivnih vrst škodujemo tej vrsti. Na tej točki bodo lahko otroci spoznali želve, ki jih bo strokovnjak iz Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS) predhodno odlovil iz narave.
 2. Udeleženci se bodo seznanili še z znanstveno metodo spremljanja živali s pomočjo radijske telemetrije. Metoda bo izvedena v obliki skrivalnic, tako da bodo udeleženci s pomočjo antene iskali oddajnik. Ob oddajniku jih bo čakala manjša nagrada.
 3. Med potepom po naravi bodo otroci skupaj s strokovnjakom iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije opazovali in določevali različne vrste ptic, ki naseljujejo Vipavsko dolino. Pri opazovanju si bodo pomagali z daljnogledi in teleskopom, zanašali pa se bodo tudi na svoj sluh.
 4. Strokovnjak iz Zavoda RS za varstvo narave bo udeležencem predstavil najpogostejše rastline, ki rastejo v Vipavski dolini.
 5. Strokovnjak iz Direkcije RS za vode bo otrokom predstavil načine merjenja nekaterih abiotskih (hidromorfoloških) dejavnikov, ki so primarnega pomena za pojavljanje vodnih organizmov. Prav tako bo predstavil različne vodne habitate glede na abiotske in biotske značilnosti. Strokovnjak iz ZZRS pa jim bo predstavil vrste rib, ki so značilne za te habitate. Ribe bodo prehodno izlovljene in za ogled začasno nameščene v akvarijih, po delavnici pa izpuščene na mesto izlova.

PRODROBNOSTI DOGODKA SPOZNAJTE VIPavo!

Vipavska dolina je nekaj posebnega, med drugim tudi zaradi biotske raznovrstnosti. Lepote te doline je potrebno ohranjati tudi za bodoče rodove, zato je pomembno, da občutek odgovornosti prenesemo na mlajše generacije. Z dogodkom Spoznajte VIPavo bomo spoznavanje lepot doline razdelili v pet točk, kjer bodo prisotni strokovnjaki s področij, udeleženci pa bodo svoje pridobljeno znanje ob koncu vsake točke preverili in obnovili s pomočjo delovnih listov, ki jih bomo predhodno pripravili.

Prebivališče močvirske lepotice

Močvirska sklednica je edina domorodna sladkovodna želva v Sloveniji. Udeležencem bomo predstavili kako pomembno je varovati habitat enega najbolj ogroženih plazilcev pri nas in kako z malomarnim izpuščanjem invazivnih vrst (predvsem želve rdečevratke in rumenovratke) škodujemo tej vrsti. Na tej točki bodo lahko otroci spoznali želve, ki jih bo strokovnjak iz Zavoda za ribištvo Slovenije predhodno odlovil iz narave. Prav tako jim bo predstavil zakaj tujerodne želve ne sodijo v naše okolje. Odstranjevanje tujerodnih vrst želv in ozaveščanje sta namreč tudi aktivnosti, ki ju izvajamo v okviru projekta. Udeleženci se bodo seznanili še z znanstveno metodo spremljanja živali s pomočjo radijske telemetrije. Metoda bo izvedena v obliki skrivalnic, tako da bodo udeleženci s pomočjo antene iskali oddajnik. Ob oddajniku jih bo čakala manjša nagrada.

Raj za ptice

Med potepom po naravi bodo otroci skupaj s strokovnjakom z Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije opazovali in določevali različne vrste ptic, ki naseljujejo Vipavsko dolino. Pri opazovanju si bomo pomagali z daljnogledi in teleskopom, zanašali pa se bomo tudi na svoj sluh. Zlasti manjše ptice pevke, ki se rade skrivajo v grmovju, je namreč najlažje določiti na podlagi njihovega petja in oglašanja. Morda nam uspe videti tudi črnočelega srakoperja, eno najredkejših ptic v Sloveniji, katere habitat varujemo v okviru projekta.

Tujerodne vrste rastlin in žuželk

Strokovnjak iz Zavoda RS za varstvo narave bo udeležencem predstavil najpogostejše tujerodne rastline, ki rastejo v Vipavski dolini. Otroci bodo izvedeli kako so v dolino prišle, kakšne težave povzročajo in kako z njimi ravnati. V okviru projekta bomo z odstranitvijo invazivnih tujerodnih vrst na nekaterih območjih Vipavske doline izboljšali stanje domorodnih vrst živali in rastlin. Na dogodku pa bodo otroci izvedeli veliko zanimivega tudi o stenici marmorirani smrdljivki in nadležnemu tigrastemu komarju.

Pestrost vodnega toka

Na tej točki bodo udeleženci spoznali abiotsko in biotsko pestrost vodnega ekosistema. Strokovnjak iz Direkcije RS za vode bo otrokom predstavil načine merjenja nekaterih abiotskih (hidromorfoloških) dejavnikov, ki so primarnega pomena za pojavljanje vodnih organizmov (npr. širina, globina in hitrost vode v vodotoku, meritve pretokov vode). Prav tako bo predstavil različne vodne habitate glede na abiotske (globina, hitrost, osvetljenost) in biotske značilnosti (vrste in številčnost vodnih organizmov).

Skrivnostne prebivalke voda

Strokovnjak iz Zavoda za ribištvo Slovenije bo otrokom predstavil nekaj vrst rib, ki so značilne za Vipavsko dolino. Ribe bodo prehodno izlovljene in za ogled začasno nameščene v akvarijih, po delavnici pa izpuščene na mesto izlova. Ribe predstavljajo osnovno hrano vidre in tako predpogoj, da vidra na nekem območju sploh obstaja. Njen obstoj v Vipavski dolini smo v lanskem letu potrdili v okviru projekta.