S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Aktualno

Izpostavljamo

Kaj je evropska kohezijska politika?

SVETOVALKA EMA - Financiranje, EU sredstva, podpora

Zadnji razpisi

Naziv razpisa Razpisovalec Razpisana vrednost Rok za prijave
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 SPIRIT 6.400.000,00 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022
Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« SPIRIT 4.700.000,00 3.rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« SPIRIT Slovenija 9.450.000,00 4. rok: 1. 10. 2021
Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« SPIRIT 7.848.910,00 5. rok: 23. 4. 2021
Usposabljam.se 2020 Zavod RS za zaposlovanje 3.976.650,00 do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021
Delovni preizkus 2020 Zavod RS za zaposlovanje 1.392.000,00 Do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021.
Zaposli.me 2020 Zavod RS za zaposlovanje 26.750.000,00 31. 5. 2022
Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 Slovenski podjetniški sklad 8.200.000,00 15. 9. 2021
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 370.000,00 do porabe razpisanih sredstev
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje 1.100.000,00 do porabe sredstev oziroma do 31.3.2022.
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 Ministrstvo za infrastrukturo 25.000.000,00 3. rok: 17. 5. 2021, 4. rok: 20. 9. 2021 in skrajni rok: 22. 11. 2021
5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.555.000,00 31. 12. 2027 do 23.59
Vavčer za patente, modele, znamke Slovenski podjetniški sklad 1.204.816,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Slovenski podjetniški sklad 500.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Slovenski podjetniški sklad 800.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja Slovenski podjetniški sklad 108.494,84 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za prenos lastništva Slovenski podjetniški sklad 180.000,00 E 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 3.500.000,00 od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 16.000.000,00 Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 02.09.2021
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JR VE OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 4.000.000,00 Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 24.09.2021.
Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR Slovenski podjetniški sklad 1.500.000,00 Do vključno 31.03.2021 (1. odpiranje) in do vključno 01.10.2021 (2. odpiranje).
Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji Slovenski podjetniški sklad 1.300.000,00 Odprt do 31. 12.2021.
Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. 31. 12. 2023
Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 30.000,00 do 10.000.000,00 EUR. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov Do porabe sredstev.
Lastniško in kvazi lastniško financiranje SID banka Znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 evrov. Znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000,00 evrov in največ 600.000,00 evrov; v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 2.500.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 evrov do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2 SPIRIT Slovenija Znesek sofinanciranja: najmanj 900 EUR in do največ 9.999,00 EUR na prijavitelja. Najkasneje do 23. 4. 2021 do 18:00 ure
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 5.500.000,00 EUR 30. 8. 2021 do 15.00
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 4.500.000,00 18. 8. 2021
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 5.000.000,00 Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022.
P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Slovenski podjetniški sklad 103.070. 000,00 EUR 15. 10. 2021
Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 4.200.000,00 EUR Do porabe sredstev oziroma do 30. 6. 2021.
Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 15.564.705,88 EUR 30. september 2021 do 12. ure
Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 11.299.156,00 EUR 30. september 2021 do 12. ure
P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP Slovenski podjetniški sklad 30.000.000,00 EUR 1.9.2021 do 14:00
2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo,vključno z njeno vzpostavitvijo,izboljšanjem in razširitvijo,pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 7.386.800,00 EUR. 23. 9. 2021 do 14.00
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo" Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 300.000,00 EUR Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev.
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo " Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 741.000,00 EUR Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev
Šesti javni razpis za ukrep "Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture" Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 700.000,00 EUR Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev
Javni razpis za sofinanciranje programa “React-EU – IKT za VIZ” ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 15.500.000,00 EUR. 12. 7. 2021 do 24:00.
Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2021 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023" Slovenski podjetniški sklad 48.678,00 EUR 31. 12. 2021
Pokaži več/manj razpisov
Naziv razpisa Razpisovalec Razpisana vrednost Rok za prijave
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 SPIRIT 6.400.000,00 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022
Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« SPIRIT 4.700.000,00 3.rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« SPIRIT Slovenija 9.450.000,00 4. rok: 1. 10. 2021
Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« SPIRIT 7.848.910,00 5. rok: 23. 4. 2021
Usposabljam.se 2020 Zavod RS za zaposlovanje 3.976.650,00 do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021
Delovni preizkus 2020 Zavod RS za zaposlovanje 1.392.000,00 Do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021.
Zaposli.me 2020 Zavod RS za zaposlovanje 26.750.000,00 31. 5. 2022
Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 Slovenski podjetniški sklad 8.200.000,00 15. 9. 2021
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 370.000,00 do porabe razpisanih sredstev
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje 1.100.000,00 do porabe sredstev oziroma do 31.3.2022.
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 Ministrstvo za infrastrukturo 25.000.000,00 3. rok: 17. 5. 2021, 4. rok: 20. 9. 2021 in skrajni rok: 22. 11. 2021
5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.555.000,00 31. 12. 2027 do 23.59
Vavčer za patente, modele, znamke Slovenski podjetniški sklad 1.204.816,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Slovenski podjetniški sklad 500.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Slovenski podjetniški sklad 800.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja Slovenski podjetniški sklad 108.494,84 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za prenos lastništva Slovenski podjetniški sklad 180.000,00 E 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 3.500.000,00 od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 16.000.000,00 Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 02.09.2021
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JR VE OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 4.000.000,00 Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 24.09.2021.
Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR Slovenski podjetniški sklad 1.500.000,00 Do vključno 31.03.2021 (1. odpiranje) in do vključno 01.10.2021 (2. odpiranje).
Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji Slovenski podjetniški sklad 1.300.000,00 Odprt do 31. 12.2021.
Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. 31. 12. 2023
Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 30.000,00 do 10.000.000,00 EUR. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov Do porabe sredstev.
Lastniško in kvazi lastniško financiranje SID banka Znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 evrov. Znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000,00 evrov in največ 600.000,00 evrov; v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 2.500.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 evrov do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2 SPIRIT Slovenija Znesek sofinanciranja: najmanj 900 EUR in do največ 9.999,00 EUR na prijavitelja. Najkasneje do 23. 4. 2021 do 18:00 ure
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 5.500.000,00 EUR 30. 8. 2021 do 15.00
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 4.500.000,00 18. 8. 2021
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 5.000.000,00 Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022.
P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Slovenski podjetniški sklad 103.070. 000,00 EUR 15. 10. 2021
Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 4.200.000,00 EUR Do porabe sredstev oziroma do 30. 6. 2021.
Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 15.564.705,88 EUR 30. september 2021 do 12. ure
Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 11.299.156,00 EUR 30. september 2021 do 12. ure
P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP Slovenski podjetniški sklad 30.000.000,00 EUR 1.9.2021 do 14:00
2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo,vključno z njeno vzpostavitvijo,izboljšanjem in razširitvijo,pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 7.386.800,00 EUR. 23. 9. 2021 do 14.00
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo" Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 300.000,00 EUR Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev.
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo " Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 741.000,00 EUR Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev
Šesti javni razpis za ukrep "Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture" Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 700.000,00 EUR Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev
Javni razpis za sofinanciranje programa “React-EU – IKT za VIZ” ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 15.500.000,00 EUR. 12. 7. 2021 do 24:00.
Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2021 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023" Slovenski podjetniški sklad 48.678,00 EUR 31. 12. 2021
Pokaži manj razpisov

Drugi programi financiranja

Bodite
informirani


Naročite se na e-informator


Vas zanima kako do evropskih sredstev? Bi bili radi seznanjeni z zadnjimi razpisi in aktualnimi novicami evropske kohezijske politike v Sloveniji?


Naročite se na E-informator Vizija kohezija, ki bo enkrat na mesec priletel v vaš poštni nabiralnik.


Potrebujete pomoč?


Imate vprašanje glede izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji? Zastavite ga na:


e-pošta: [email protected]

telefon: 080 20 23