S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Aktualno

Izpostavljamo

Kaj je evropska kohezijska politika?

SVETOVALKA EMA - Financiranje, EU sredstva, podpora

Zadnji razpisi

Naziv razpisa Razpisovalec Razpisana vrednost Rok za prijave
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 SPIRIT 6.400.000,00 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022
Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« SPIRIT 4.700.000,00 3.rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« SPIRIT Slovenija 9.450.000,00 4. rok: 1. 10. 2021
Delovni preizkus 2020–2022 Zavod RS za zaposlovanje 1.392.000,00 Do porabe sredstev oziroma najdlje do 15.6.2022.
Zaposli.me 2020 Zavod RS za zaposlovanje 26.750.000,00 31. 5. 2022
Usposabljam.se 2020–2022 Zavod RS za zaposlovanje 3.976.650,00 Do porabe sredstev oziroma najdlje do 30.4.2022.
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 370.000,00 31. 12. 2024 do 23.59
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje 1.100.000,00 do porabe sredstev oziroma do 30.12.2022.
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 Ministrstvo za infrastrukturo 25.000.000,00 Do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.01.2022.
5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.555.000,00 31. 12. 2027 do 23.59
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 16.000.000,00 3. 2. 2022 do 23.59
Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. 31. 12. 2023
Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 30.000,00 do 10.000.000,00 EUR. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov Do porabe sredstev.
Lastniško in kvazi lastniško financiranje SID banka Znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 evrov. Znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000,00 evrov in največ 600.000,00 evrov; v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 2.500.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 evrov do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 5.000.000,00 Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022.
Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 4.200.000,00 EUR Do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2022.
Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo" Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 300.000,00 EUR Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev.
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo " Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 741.000,00 EUR Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva Slovenski podjetniški sklad 300.000,00 EUR Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.
Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 135.692,10 EUR. 30. 9. 2023 do 23.59
REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) Slovenski podjetniški sklad 409.000,00 EUR 31. 03. 2023
REVAV-4-Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Slovenski podjetniški sklad 700.000,00 EUR 31. 03.2023
REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Slovenski podjetniški sklad 700.000,00 EUR 31. 03.2023
REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke Slovenski podjetniški sklad 600.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REVAV-14-Vavčer za prototipiranje Slovenski podjetniški sklad 400.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb Slovenski podjetniški sklad 200.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja Slovenski podjetniški sklad 100.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost Slovenski podjetniški sklad 650.000,00 EUR 31. 03.2023
REACT EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Slovenski podjetniški sklad 1.300.000,00 EUR 31. 03.2023
REACT EU – Vavčer za pridobitev certifikatov Slovenski podjetniški sklad 900.000,00 EUR 31. 03. 2023
Javni poziv "Varovanje inovacijskega potenciala" SPIRIT Slovenija 7.000.000,00 EUR 2. rok: od 09. 05. 2022, 10:00 do 31. 05. 2022, 13:00 (CET)
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.000.000,00 EUR 24. 1. 2022 do 13.59
4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 750.000,00 EUR Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.
3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 750.000,00 EUR Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.
Transnacionalni program Interreg SREDNJA EVROPA 2021-2027: prvi razpis Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg SREDNJA EVROPA 2021 - 2027 72.000.000,00 ESRR 23.2.2022
Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za standardne projekte Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR 2021 - 2027 25.000.000,00 € ESRR 28.2.2022
Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za projekte manjše vrednosti Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR 2021 - 2027 5.000.000,00 € ESRR 22.4.2022
3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5.243.000,00 EUR 26. 1. 2022 do 14.00
6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.188.000,00 EUR 14. 2. 2022 do 15.00
Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.580.635,00 EUR 30. 9. 2023 do 23.59
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 500.000,00 EUR Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022 oziroma do porabe sredstev.
Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD - subvencije za delodajalce Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) 260.000,00 EUR 10. 1. 2022
Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD - dopolnilna izobraževanja za delo v kulturi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) 10. 1. 2022
Razpis Erasmus+ za leto 2022: Izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet Evropska komisija 3.179.000.000,00 Na voljo je več različnih datumov za prijavo v letu 2022, odvisno od področja prijave. Več tukaj: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12343/razpis-erasmus-za-leto-2022-izobrazevanje-in-usposabljanje-mladina-sport-in-jean-monnet
22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.000.000,00 13. 4. 2022 do 14.00
7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 21.200.000,00 EUR 1. 6. 2022 do 14.00
24. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 9.000.000,00 EUR 26. 4. 2022 do 14.00
23. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 27.424.000,00 EUR 26. 4. 2022 do 14.00
Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 48.823.529,41 EUR 10. 2. 2022 do 23.59
P7 2021 - Mikrokrediti Slovenski podjetniški sklad 15.000.000,00 EUR 01. 03.2022
P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo Slovenski podjetniški sklad 10.800.000,00 EUR 25.03.2022
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost Ministrstvo za okolje in prostor 54.000.000,00 EUR Do porabe sredstev za operacijo oziroma najkasneje do 31.12.2023 do 10.00.
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - Načrt za okrevanje in odpornost Ministrstvo za okolje in prostor 53.700.000,00 EUR 31. 12. 2023 do 10.00
Pokaži več/manj razpisov
Naziv razpisa Razpisovalec Razpisana vrednost Rok za prijave
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 SPIRIT 6.400.000,00 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022
Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« SPIRIT 4.700.000,00 3.rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« SPIRIT Slovenija 9.450.000,00 4. rok: 1. 10. 2021
Delovni preizkus 2020–2022 Zavod RS za zaposlovanje 1.392.000,00 Do porabe sredstev oziroma najdlje do 15.6.2022.
Zaposli.me 2020 Zavod RS za zaposlovanje 26.750.000,00 31. 5. 2022
Usposabljam.se 2020–2022 Zavod RS za zaposlovanje 3.976.650,00 Do porabe sredstev oziroma najdlje do 30.4.2022.
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 370.000,00 31. 12. 2024 do 23.59
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje 1.100.000,00 do porabe sredstev oziroma do 30.12.2022.
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 Ministrstvo za infrastrukturo 25.000.000,00 Do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.01.2022.
5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.555.000,00 31. 12. 2027 do 23.59
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 16.000.000,00 3. 2. 2022 do 23.59
Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. 31. 12. 2023
Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 30.000,00 do 10.000.000,00 EUR. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov Do porabe sredstev.
Lastniško in kvazi lastniško financiranje SID banka Znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 evrov. Znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000,00 evrov in največ 600.000,00 evrov; v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 2.500.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 evrov do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 5.000.000,00 Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022.
Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 4.200.000,00 EUR Do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2022.
Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo" Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 300.000,00 EUR Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev.
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo " Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 741.000,00 EUR Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva Slovenski podjetniški sklad 300.000,00 EUR Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.
Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 135.692,10 EUR. 30. 9. 2023 do 23.59
REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) Slovenski podjetniški sklad 409.000,00 EUR 31. 03. 2023
REVAV-4-Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Slovenski podjetniški sklad 700.000,00 EUR 31. 03.2023
REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Slovenski podjetniški sklad 700.000,00 EUR 31. 03.2023
REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke Slovenski podjetniški sklad 600.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REVAV-14-Vavčer za prototipiranje Slovenski podjetniški sklad 400.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb Slovenski podjetniški sklad 200.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja Slovenski podjetniški sklad 100.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost Slovenski podjetniški sklad 650.000,00 EUR 31. 03.2023
REACT EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Slovenski podjetniški sklad 1.300.000,00 EUR 31. 03.2023
REACT EU – Vavčer za pridobitev certifikatov Slovenski podjetniški sklad 900.000,00 EUR 31. 03. 2023
Javni poziv "Varovanje inovacijskega potenciala" SPIRIT Slovenija 7.000.000,00 EUR 2. rok: od 09. 05. 2022, 10:00 do 31. 05. 2022, 13:00 (CET)
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.000.000,00 EUR 24. 1. 2022 do 13.59
4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 750.000,00 EUR Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.
3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 750.000,00 EUR Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.
Transnacionalni program Interreg SREDNJA EVROPA 2021-2027: prvi razpis Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg SREDNJA EVROPA 2021 - 2027 72.000.000,00 ESRR 23.2.2022
Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za standardne projekte Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR 2021 - 2027 25.000.000,00 € ESRR 28.2.2022
Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za projekte manjše vrednosti Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR 2021 - 2027 5.000.000,00 € ESRR 22.4.2022
3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5.243.000,00 EUR 26. 1. 2022 do 14.00
6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.188.000,00 EUR 14. 2. 2022 do 15.00
Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.580.635,00 EUR 30. 9. 2023 do 23.59
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 500.000,00 EUR Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022 oziroma do porabe sredstev.
Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD - subvencije za delodajalce Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) 260.000,00 EUR 10. 1. 2022
Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD - dopolnilna izobraževanja za delo v kulturi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) 10. 1. 2022
Razpis Erasmus+ za leto 2022: Izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet Evropska komisija 3.179.000.000,00 Na voljo je več različnih datumov za prijavo v letu 2022, odvisno od področja prijave. Več tukaj: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12343/razpis-erasmus-za-leto-2022-izobrazevanje-in-usposabljanje-mladina-sport-in-jean-monnet
22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.000.000,00 13. 4. 2022 do 14.00
7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 21.200.000,00 EUR 1. 6. 2022 do 14.00
24. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 9.000.000,00 EUR 26. 4. 2022 do 14.00
23. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 27.424.000,00 EUR 26. 4. 2022 do 14.00
Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 48.823.529,41 EUR 10. 2. 2022 do 23.59
P7 2021 - Mikrokrediti Slovenski podjetniški sklad 15.000.000,00 EUR 01. 03.2022
P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo Slovenski podjetniški sklad 10.800.000,00 EUR 25.03.2022
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost Ministrstvo za okolje in prostor 54.000.000,00 EUR Do porabe sredstev za operacijo oziroma najkasneje do 31.12.2023 do 10.00.
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - Načrt za okrevanje in odpornost Ministrstvo za okolje in prostor 53.700.000,00 EUR 31. 12. 2023 do 10.00
Pokaži manj razpisov

Drugi programi financiranja

Bodite
informirani


Naročite se na e-informator


Vas zanima kako do evropskih sredstev? Bi bili radi seznanjeni z zadnjimi razpisi in aktualnimi novicami evropske kohezijske politike v Sloveniji?


Naročite se na E-informator Vizija kohezija, ki bo enkrat na mesec priletel v vaš poštni nabiralnik.


Potrebujete pomoč?


Imate vprašanje glede izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji? Zastavite ga na:


e-pošta: [email protected]

telefon: 080 20 23