S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Kaj omogočamo nevladnim organizacijam z EU sredstvi?

Nevladnim organizacijam so v okviru operativnega progama za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020 na voljo sredstva za krepitev njihovih zmogljivosti in izvajanje javnih politik in storitev.

  • S sofinanciranjem dejavnosti nevladnih organizacij zmanjšujemo izključenost ranljivih skupin iz zdravstvene in socialne oskrbe in njihov zdrs v revščino.
  • Za starejše skrbimo z ukrepi za zagotavljanje najboljših storitev na področju dolgotrajne oskrbe, vključno z oskrbo na domu, skupnostno obliko oskrbe, rekreacijo za starejše in uporabo modernih ITK tehnologij.
  • Urejamo degradirana urbana območja in spodbujamo lokalne pobude za ureditev in oživitev mest. Vzdržujemo zaščitena območja, spoštujemo kulturno in naravno danost Slovenije in razvijamo trajnostne sodobne turistične modele.
  • Podpora je namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
  • Nevladne organizacije lahko pridobijo evropska sredstva za izvajanje ukrepov, s katerim spodbujamo urbano mobilnost, izboljšanje kakovosti zraka, varovanje okolja in obnovo biotske raznovrstnosti in tal.
  • Spodbujamo tudi dejavnosti za vseživljenjsko učenje za nova in obstoječa delovna mesta in karierno orientacijo za mladino.
  •  Prizadevamo si za učinkovitejšo javno upravo, kakovostnejše postopke in uporabo e-storitev.

Javni razpisi in povabila:

Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja Operativni program EKP 2014-2020 Lokalni razvoj Skupna spletna stran projektov za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja. LAS - Lokalne akcijske skupine