S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Kaj omogočamo mladim z EU sredstvi?

Za mlade so v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 predvidena številna področja, kjer lahko iz evropskih sredstev izkoristijo priložnosti pri reševanju podjetniških izzivov, zaposlovanju in izobraževanju.

  • Inovativne mlade spodbujamo, da svojo kreativnost usmerjajo v ustanavljanje lastnih podjetij in start-upov ter jim s sodelovanjem z izkušenimi podjetji in raziskovalnimi institucijami nudimo mentorstvo.
  •  vsem mladim do 29. leta omogočamo zaposlitev (skupaj s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajše praktično usposabljanje v štirih mesecih po registraciji na zavodu za zaposlovanje. 
  • Skozi celotni učni proces mladim svetujemo, da se odločijo za izobraževanje za poklice, kjer bodo po zaključenem šolanju bolj zaposljivi. 
  • Mladim omogočamo študijsko izmenjavo v tujini.
  • Mlade iz ranljivih skupin vključujemo v programe usposabljanja in izobraževanja, ki jih razvijamo skupaj s socialnimi podjetji, in tako povečujemo zaposljivost in vključenost v družbo.
  • Za mlade v vzhodni Sloveniji pripravljamo posebne programe zaposlovanja. Omogočamo jim poskusno trimesečno spoznavanje z delodajalcem in potem enoletno zaposlitev.
  • Zaposlene mlade spodbujamo k vseživljenjskem učenju in usposabljanju ter pridobivanju novih veščin, da so prilagojene modernemu delovnemu mestu.
  • Dejavnosti izvajanja preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog.

Javni razpisi in povabila:

Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
Evropska komisija Razpis Erasmus+ za leto 2022: Izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet Erasmus+ Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport. Splošni cilj programa je z vseživljenjskim učenjem podpirati izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v Evropi in po svetu ter s tem prispevati k trajnostni rasti, kakovostnim delovnim mestom, socialni koheziji, spodbujanju inovacij ter krepitvi evropske identitete in aktivnega državljanstva. Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladine. 3.179.000.000,00 Na voljo je več različnih datumov za prijavo v letu 2022, odvisno od področja prijave. Več tukaj: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12343/razpis-erasmus-za-leto-2022-izobrazevanje-in-usposabljanje-mladina-sport-in-jean-monnet 17. 12. 2021
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) Javni razpis za izbor operacije: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi ) Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje in zaposlovanje v kulturi. V letu 2022 bo 67 dodatno izobraženih mladih do 29. leta starosti, od tega 57 kandidatov v Vzhodni kohezijski regiji in 10 kandidatov v Zahodni kohezijski regiji v enem izmed 12 izobraževalnih modulov izvajanih v živo in/ali v spletni obliki. Brezposelni mladi s stalnim prebivališčem v Sloveniji in stari do vključno 29 let. Brezplačna udeležba na izobraževanju. 11. 7. 2022 17. 6. 2022
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022 Operativni program EKP 2014-2020 Čebelarstvo Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022. Registrirana čebelarska društva. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za podporo čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022 znaša do 20.000 eurov. Podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v višini 200 EUR na registrirano čebelarsko društvo. 15. 7. 2022 do 23.59 24. 06. 2022
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023 Operativni program EKP 2014-2020 Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, s katerimi se krepi sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju. V projektne aktivnosti se bodo vključili študenti pod mentorstvom pedagoških mentorjev, delovnih mentorjev oziroma strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja. Univerza ali samostojni visokošolski zavod. 3.500.000,00 EUR 18. 8. 2022 do 12.00 4. 7. 2022