S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Evropska sredstva za odgovoren odnos do pitja alkohola

Evropska sredstva za odgovoren odnos do pitja alkohola

Ljubljana, 2. oktober 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri  opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci - SOPA«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 6 milijonov evrov, 4,8 milijona evrov bo prispeval Evropski socialni sklad.

Ključna ciljna skupina projekta SOPA so odrasle osebe, ki tvegano in škodljivo pijejo alkohol, oziroma člani skupnosti, ki so izpostavljeni negativnim učinkom lastnega čezmernega pitja alkohola ali čezmernega pitja alkohola drugih. To predstavlja tveganje tudi za brezposelnost, zato bo sistemski in interdisciplinarni pristop za odkrivanje in obravnavo tovrstne problematike posredno prispeval tudi k zmanjšanju tega dejavnika tveganja. 

Projekt SOPA predvideva nabor različnih profilov strokovnjakov; ugodno geografsko pokritost izvajanja ukrepov; vključevanje in mreženje pomembnih deležnikov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter različne vstopne točke za končne uporabnike pristopa.

SOPA zajema usposabljanje zdravstvenih delavcev iz zdravstvenih domov, zaposlenih v centrih za socialno delo, svetovalcev iz zavoda za zaposlovanje in predstavnikov iz devetih različnih NVO za prepoznavanje in obravnavo tveganih in škodljivih pivcev alkohola. K reševanju problematike bodo pomembno prispevale različne vstopne točke, prek katerih bodo uporabniki zajeti v obravnavo. Pomemben kriterij izbora vstopnih točk je, da se omogoči obravnavo čim širši skupini ljudi (tudi invalidom, brezposelnim idr.) s ciljem čim večje socialne vključenosti ne glede na značilnosti uporabnika. Projekt je celostno naravnan tudi v geografskem smislu, saj se bo izvajal v 18 različnih lokalnih območjih. Z vključitvijo širokega nabora lokalnih deležnikov se bodo krepile in večale izvajalske kapacitete ter usposobljenost lokalnih območij.

Več informacij: Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje.


Deli to novico z ostalimi