S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Evropska sredstva za pilotne projekte na področju dolgotrajne oskrbe

Evropska sredstva za pilotne projekte na področju dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 12. 12. 2016 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«. Za projekt v vrednosti 70.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 56.000 evrov oziroma 80 odstotkov.

Področje dolgotrajne oskrbe se je v gospodarsko razvitem svetu začelo pojavljati šele pred nekaj desetletji. Njegov pojav je tesno povezan s staranjem kot posledico podaljševanja pričakovane življenjske dobe prebivalstva in s spremenjenimi ter izboljšanimi življenjskimi razmerami. Število ljudi, ki potrebujejo pomoč drugih pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil se s starostjo povečuje.

Osnovni namen projekta, ki ga bo izvajal Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, je razviti ključna orodja in podlage za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega Zakona o dolgotrajni oskrbi in omogočali oblikovanje enovitega, integriranega sistema storitev ter prejemkov (pravic). Poleg tega bodo omogočili enoten postopek ugotavljanja potreb in integrirano izvajanje pomoči za vse osebe od rojstva pa do smrti, s poudarkom na kakovostni oskrbi v domačem okolju.

V okviru projekta bodo najprej razvili orodje za ocenjevanje potreb uporabnikov, ki bo testirano v pilotnih projektih. Ti bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je na nacionalni ravni predviden v naslednjem letu. Drugi cilj projekta je razviti spletno aplikacijo, ki bo omogočala oblikovanje indeksa dolgotrajne oskrbe v Republiki Sloveniji. Indeks bo ponujal enostaven vpogled v pokritost občin in regij s storitvami dolgotrajne oskrbe na eni strani in potrebami ljudi na drugi strani. Z razvojem spletne aplikacije bomo tako pridobili orodje, ki bo uporabno tako za načrtovalce storitev dolgotrajne oskrbe, politične odločevalce in raziskovalce kot tudi za same uporabnike dolgotrajne oskrbe. Spletna aplikacija bo namreč na enem mestu zbrala, popisala in smiselno urejala vse podatke, ki jih potrebuje tako uporabnik storitev dolgotrajne oskrbe kot tudi koordinator oskrbe.


Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Deli to novico z ostalimi