S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Evropska sredstva za prvo Strategijo lokalnega razvoja

Evropska sredstva za prvo Strategijo lokalnega razvoja

Ljubljana, 17. avgust 2016 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala prvo odločitev o finančni podpori za Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino za obdobje 2014–2020, in sicer za območje med Snežnikom in Nanosom, ki vključuje območje občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Gre za Strategijo, ki je del Lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost (CLLD), novega pristopa v izvajanju programskega obdobja 2014–2020 (nadgradnja LEADER). Njegov cilj so multiplikativni učinki pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več evropskih skladov hkrati, ki se dodeljujejo v upravljanje lokalnim območjem – lokalnim akcijskim skupinam.

Slovenija CLLD izvaja s 30 milijoni evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 42 milijoni evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 5 milijoni evrov iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Odločitev o finančni podpori za Strategijo med Snežnikom in Nanosom se nanaša na Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020. Iz tega naslova je bilo dodeljenih 846.000 evrov - od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 541.440 evrov, upravičenci 169.200 evrov, državni proračun pa 135.360 evrov.

Gre za prvo izmed 37 Strategij lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino, za katere bodo odločitve o finančni podpori sledile v prihajajočih tednih. Kot navedeno, podprte bodo ne le s sredstvi ESRR, temveč tudi s sredstvi EKSRP in ESPR, ki sta v resorni pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Namen tega pristopa je sicer spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.

Dejavnosti v okviru CLLD so usmerjene v povečanje zaposlovanja, spodbujanja gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanje novih delovnih mest ter podpiranje zaposljivosti in mobilnosti delovne sile. Strategijo izvajajo lokalne akcijske skupine (LAS), pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije in institucije regionalnega razvoja. Vsebine v tem okviru so namenjene podjetnikom posameznikom, pravnim osebam javnega in zasebnega prava, mladim (osipniki, odvisniki, mladoletni prestopniki, otroci in mladostniki iz družin, v katerih je prisotno nasilje) in druge ranljive skupine (ženske žrtve nasilja, migrantke, pripadnice etničnih manjšin), dolgotrajno brezposelne osebe, starejši, nevladne organizacije, interesna ali druga združenja na lokalni ravni, lokalne ali teritorialne pobude.

Uresničitev Strategij predstavlja priložnost, da se prepoznajo lokalni potenciali, ki bodo omogočali dodano vrednost življenju na lokalnem območju z ohranjanjem obstoječih in ustvarjanjem novih poslovnih priložnosti. S podporo gospodarskim dejavnostim in vlaganji v človeške potenciale ter manjšimi vlaganji v prenovo bo mogoče na območjih LAS ustvariti razmere za njihovo razvojno prestrukturiranje. Z vključevanjem deležnikov v pripravo, odločanje in izvajanje projektov se bosta razvijala in krepila tudi človeški potencial in inovativnost prebivalcev teh območij. S tem bodo zagotovljeni pogoji za nova delovna mesta, povečanje socialne vključenosti s spodbujanjem inovativnih partnerstev in varovanje okolja.

Ostale izdane odločitve o finančni podpori ESRR za izvajanje LAS za obdobje 2014–2020:

17. avgust 2016 - Izdana odločitev o finančni podpori LAS Mežiške doline
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 827.594,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 574.560,00 evrov.

17. avgust 2016 - LAS Mislinjske in Dravske doline
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.709.895,5 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 936.461,71 evrov.

17. avgust 2016 - LAS Posavje
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.651.915,65 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 1.057.226,40 evrov.

17. avgust 2016 - Izdana odločitev o finančni podpori LAS Srce Slovenije
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 986.587,81 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 632.640,00 evrov.

19. avgust 2016 - LAS Od Pohorja do Bohorja
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.244.775,56 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 530.560,00 evrov.

19. avgust 2016 - LAS STIK - Suhe krajine, Temenice in Krke
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.048.750,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 671.200,00 evrov.

20. avgust 2016 - LAS Raznolikost podeželja
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 755.500,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 483.520,00 EUR.

22. avgust 2016 - LAS Dolenjska in Bela krajina
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.569.840,68 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 910.052,57 evrov.

25. avgust 2016 - LAS Pri dobrih ljudeh 2020
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 832.800,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 555.200,00 evrov.

25. avgust 2016 - LAS Goričko 2020
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.139.280,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 759.520,00 evrov.

26. avgust 2016 - Las Dolina Soče
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 746.800,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 558.080,00 evrov.

26. avgust 2016 - LAS V objemu sonca
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.147.750,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 734.560,00 evrov.

26. avgust 2016 - LAS Mežiške doline
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.147.750,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 734.560,00 evrov.

1. september 2016 - LAS Loškega pogorja
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.129.600,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 687.680,00 evrov.

1. september 2016 - LAS Obsotelje in Kozjansko
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 877.863,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 480.800,00 evrov.

12. september 2016 - LAS Dobro za nas
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 695.102,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 450.400,00 evrov.

23. september 2016 - LAS Haloze
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 836.906,88 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 533.525,50 evrov.

28. september 2016 - LAS Spodnje Savinjske doline
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 910.750,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 582.880,00 evrov.

4. oktober 2016 - LAS Barje z zaledjem
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.066.000,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 682.240,00 evrov.

4. oktober 2016 - LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.006.800,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 671.200,00 evrov.

5. oktober 2016 - LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.130.484,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 757.216,00 evrov.

6. oktober 2016 - LAS Vipavska dolina
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 660.500,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 422.720,00 evrov.

7. oktober 2016 - LAS Prlekija
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.449.990,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 927.936,00 evrov.

7. oktober 2016 - LAS Zasavje
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 898.133,34 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 574.805,34 evrov.

7. oktober 2016 - LAS Sožitje med mestom in podeželjem
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 676.000,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 450.400,00 evrov.

10. oktober 2016 - LAS Notranjska
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 824.500,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 527.680,00 evrov.

10. oktober 2016 - LAS Lastovica
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 863.879,25 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 520.178,70 evrov.

10. oktober 2016 - LAS Lastovica
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.495.017,65 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 956.811,30 evrov.

11. oktober 2016 - LAS Drava
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 755.500,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 496.320,00 evrov.

11. oktober 2016 - SLR LAS Krasa in Brkinov
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 884.750,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 566.240,00 evrov.

11. oktober 2016 - TOTI LAS
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 487.114,37 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 287.065,56 evrov.

14. oktober 2016 - LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 848.826,22 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 543.274,50 evrov.

17. oktober 2016 - LAS s CILjem
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.017.789,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 704.480,00 evrov.

17. oktober 2016 - LAS Istre
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.267.680,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 845.120,00 evrov.

25. oktober 2016 - LAS Gorenjska košarica
Skupna višina predvidenih sredstev za izvajanje: 1.933.000,00 evrov.
Prispevek EU (ESRR) za izvajanje: največ 1.237.120,00 evrov.

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Deli to novico z ostalimi