S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Evropska sredstva za razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije

Evropska sredstva za razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije

Ljubljana, 1. december 2016 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije«. Skupna vrednost naložbe, ki se uvršča med strateške projekte Vlade RS, znaša 10,6 milijona evrov, od tega pa Evropski socialni sklad prispeva 8,5 milijona evrov. Namen projekta je razvoj in vzpostavitev modela socialne aktivacije v Sloveniji, ki bo zagotovil celostno obravnavo socialno izključenih oseb in ustrezno povezal vse relevantne institucije in obstoječe sisteme na tem področju. Na ta način se bo zagotovilo integracijo teh oseb v različne družbene sisteme in posledično ponovno vključitev na primarni, sekundarni in terciarni trg dela.

Vzpostavitev celovitega sistema socialne aktivacije bo prispevala k večji socialni vključenosti in zmanjšanju tveganja revščine. Projekt predstavlja celovit pristop naslavljanja, obravnave in reševanja problematike dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči, ki imajo pogosto zapletene socialne težave, so ranljivi, pogosto marginalizirani in socialno izključeni, zaradi česar so pogosto težje zaposljivi. Projekt bo omogočil krepitev njihovih socialnih in delovnih kompetenc ter pridobivanje novih znanj in spretnosti, ki bodo pripomogli k njihovemu opolnomočenju in približevanju trgu dela.

S ciljem zagotovitve celostne obravnave bo v okviru naložbe vzpostavljen tudi sistem socialne aktivacije z delovanjem enotne vstopne točke na vseh obstoječih centrih za socialno delo, podprtih z vzpostavitvijo 15 regionalnih mobilnih enot, v katerih bo delovalo 48 koordinatorjev. Kot orodja za kakovostno in celostno obravnavo oseb, vključenih v sistem, bodo pripravljeni postopki in protokoli za neposredno obravnavo oseb ter za izvajanje mreženja deležnikov na lokalni in regijski ravni.

Projekt bo celovito izvedlo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadev in enake možnosti, kot partner pa bo sodeloval tudi Inštitut RS za socialno varstvo.

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadev in enake možnosti.

 

Deli to novico z ostalimi