S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Na čezmejnem programu Slovenija–Madžarska pogodbeno vezanih že 92 odstotkov razpoložljivih sredstev

Na čezmejnem programu Slovenija–Madžarska pogodbeno vezanih že 92 odstotkov razpoložljivih sredstev

Moravske Toplice, 5. marec 2019 – Lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF) je v okviru projekta „Govoriš kohezijsko?“, ki ga izvajata CNVOS in Radio Študent, danes organizirala regijski dogodek na temo evropskih kohezijskih sredstev. Udeležili so se ga tudi predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki so s projektnimi partnerji predstavili nekatere dobre prakse na tem področju, predvsem v okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg Slovenija–Madžarska 2014–2020. Ob robu dogodka so podpisali tudi dve pogodbi o sofinanciranju, in sicer za projekta HOUSES in SENS NETWORK. S tem je v okviru tega čezmejnega programa pogodbeno vezanih že 92 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev, kar ga uvršča med uspešnejše na ravni EU.

V okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija–Madžarska za programsko obdobje 2014–2020 je na voljo nekaj manj kot 15 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, večina, dobrih 67 odstotkov je namenjenih za ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov, dobrih 22 odstotkov za izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja pa tudi sodelovanja med prebivalci in institucijami, dobrih 10 odstotkov pa za t. i. tehnično pomoč.

Skupni oz. ključni izzivi obeh sodelujočih držav so predvsem na področju ohranjanja in varstva okolja – naravne in arhitekturne dediščine, vključno z njihovo uporabo v turizmu ter spodbujanja učinkovite rabe virov. K temu bo prispeval tudi projekt HOUSES. Njegov cilj je integracija kulturne in arhitekturne dediščine, zlasti podeželskih hiš in v skupne turistične ponudbe, s čimer se bo prispevalo tudi k njihovi ohranitvi. Vodilni partner Pannon Helyi Termék Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság in trije projektni partnerji Zalai Falvakért Egyesület, Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA in Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, želijo v okviru projekta ustvariti tudi nov čezmejni turistični produkt Poti podeželskih hiš in s tem povečati tudi turistični obisk na čezmejnem območju Slovenije in Madžarske, ki bo zato bolj zanimiv za obiskovalce, kot če bi se turistični produkt omejil samo na nivo posamezne sodelujoče države.


Cilj projekta SENS NETWORK, za katerega je bila prav tako danes podpisana pogodba o sofinanciranju, pa je preko razvoja socialnega podjetništva premakniti čezmejno in regijsko sodelovanje oz. ekonomske kazalnike. Med drugim bo v okviru projekta izdelana metodologija, ki se bo lahko po vključitvi lokalnih potreb, uporabila kjer koli po Evropski uniji. Partnerja v projektu - Lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF) in vodilni partner Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület – si obetata okrepljeno sodelovanje s sorodnimi institucijami na obeh straneh meje, kar bo pripomoglo k oblikovanju trajnih mrež sodelovanja tudi po zaključku projekta.

Direktor Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme s SVRK, Dimitrij Pur, ki je v imenu Slovenije podpisal pogodbi, je ob tem izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem z madžarskimi partnerji, kar se po njegovem mnenju odraža tudi v visokemu odstotku pogodbeno vezanih programskih sredstev. „Uspešno povezovanje na obeh straneh meje rojeva projekte, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti, preko katerih tudi v praksi poteka čezmejno povezovanje. Vesel sem, da reševanje izzivov obmejnega območja poskuša program doseči tudi s podporo projektom, ki krepijo institucionalno sodelovanje na programskem območju za doseganje višje ravni čezmejnih povezav,“ še meni Pur. Povedal je še, da se 18. junija 2019 zaključi šesti rok za oddajo projektnih vlog v okviru programskega javnega razpisa, ko lahko potencialni prijavitelji kandidirajo za preostanek programskih sredstev ESRR v višini 1 milijona evrov.
 
Podatki o doslej odobrenih projektih in vse ostale informacije, povezane z izvajanjem programa sodelovanja Slovenija–Madžarska 2014–2020, so na voljo na spletni strani programa www.si-hu.eu, in sicer na povezavi http://www.si-hu.eu/projekti/odobreni-projekti/.

Deli to novico z ostalimi