S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

V Sklad skladov 253 milijonov evrov EU sredstev za začetek izvajanja finančnih instrumentov

V Sklad skladov 253 milijonov evrov EU sredstev za začetek izvajanja finančnih instrumentov

Ljubljana, 23. november 2017 – Z današnjo odločitvijo o finančni podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, Slovenija začenja izvajanje finančnih instrumentov. Zanje je v izvajanju kohezijske politike programskega obdobja 2014–2020 namenjenih 253 milijonov evrov povratnih evropskih sredstev, ki jih bo v obliki Sklada skladov upravljala Slovenska izvozna in razvojna banka d. d. (SID). Finančni instrumenti so pomemben instrument izvajanja razvojnih politik na ravni EU, s katerimi se spodbuja investicijska vlaganja in tekoče poslovanje z dolžniškim in lastniškim financiranjem. V skladu z Operativnim programom za izvajanje kohezijske politike 2014–2020 bo Slovenija sredstva s tega področja usmerjala v raziskave, razvoj in inovacije, mala in srednje velika podjetja, v energetsko učinkovitost ter urbani razvoj.

Finančne instrumente bomo v Sloveniji izvajali dvostopenjsko preko Sklada skladov, ki ga bo upravljala SID banka. Sredstva bodo končnim prejemnikom na voljo preko finančnih institucij, javnih skladov oz. ponudnikov rizičnega kapitala, in sicer v obliki ugodnih posojil (vključno z mikroposojili) ter tveganega kapitala.

Struktura z enim Skladom skladov in tematskimi podskladi vključuje številne prednosti, kot so na primer enotna struktura upravljanja, ekonomija obsega, večja stroškovna učinkovitost, itd. Upravljavec sklada skladov bo na podlagi konkurenčnega postopka izbiral izvajalce (banke, hranilnice, javne sklade itd.) finančnih instrumentov, ti pa bodo morali prenesti na končne prejemnike vse ugodnosti, ki jih bodo pridobili iz Sklada skladov, kar se bo odražalo v nižji obrestni meri, nižjih potrebnih zavarovanjih, moratorijih na poplačevanje kreditov, daljši ročnosti kreditov itd.

Končni prejemniki, torej podjetja, zavodi, občine, ESCO podjetja (energetska sanacija) ter posamezniki, bodo ugodne vire lahko pridobili za naslednje vrste razvojnih naložb:
- zagon podjetja in zgodnja faza rasti,
- rast in razvoj podjetja (širitev dejavnosti, vstop na nove trge itd.),
- raziskovalno razvojne projekte in z njimi povezane naložbe,
- energetsko sanacijo zgradb v javnem sektorju,
- naložbe s področja sanacije degradiranih področij znotraj mestnih občin.

Finančni instrumenti so nova paradigma financiranja razvoja in pomenijo odmik od »zastonj denarja« (nepovratna sredstva v obliki subvencij in javnih investicij) v financiranje z obveznostjo vračila (povratna sredstva). Takšen instrument za financiranje projektov generira finančni tok, ki zagotavlja vračilo sredstev v sklad, ta pa so potem ponovno na voljo za druge projekte.

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer bo jutri, 24. 11. 2017, ob 10:30, tudi novinarska konferenca ob podpisu sporazuma o oblikovanju Sklada skladov s SID banko.

Deli to novico z ostalimi