S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Vlada akreditirala sistem izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020

Vlada akreditirala sistem izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020

Ljubljana, 9. december 2016 – Vlada je na današnji dopisni seji obravnavala gradivo, ki se nanaša na akreditacijo sistema izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. Na podlagi poročila in mnenja neodvisnega revizijskega organa je ugotovila, da so izpolnjena merila za imenovanje organov v Sloveniji, odgovornih za notranji nadzor, obvladovanje tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzora dejavnosti ter spremljanja s strani Evropske komisije. V naslednjem koraku bo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki je v Sloveniji organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, o tem obvestila Evropsko komisijo. S tem so formalno zaključeni postopki v Sloveniji in pripravljeno vse potrebno za začetek »črpanja« sredstev z bruseljske blagajne, ki bo sledilo do konca letošnjega leta.

Na podlagi evropskih uredb, mora vsaka država članica na področju evropske kohezijske politike pripraviti opis sistema upravljanja in nadzora. V tem dokumentu mora opredeliti naloge posameznih institucij, vključenih v upravljanje in nadzor; porazdelitev funkcij znotraj posamezne institucije; opredeliti delitev nalog med in znotraj posameznih institucij; skleniti ustrezne sporazume; opredeliti postopke za zagotavljanje pravilnosti izdatkov na ravni operativnega programa; opredeliti sistem spremljanja in finančnega poročanja; opredeliti postopke nadzora nad delovanjem sistema ter postopke za zagotavljanje ustrezne revizijske sledi; opredeliti in zagotoviti delovanje sistema poročanja o nepravilnostih; vzpostaviti informacijski sistem itd.

SVRK je dokumentacijo z vsemi zgoraj navedenimi elementi Uradu za nadzor proračuna (UNP) pri Ministrstvu za finance (MF), ki je v izvajanju evropske kohezijske politike revizijski organ, posredovala poleti letos (pripravili smo ga v sodelovanju z Ministrstvom za finance in ostalimi resorji, ki so vključeni v izvajanje evropske kohezijske politike), natančneje v juniju. Pripravljeni so bili torej opisi sistemov upravljanja in nadzora za institucije, ki sodelujejo v izvajanju evropske kohezijske politike:
• Organ upravljanja – SVRK,
• Organ za potrjevanje – MF,
• Revizijski organ – UNP,
• Posredniški organi – pristojni resorji MOP, MZI, MK, MDDSZ, MIZŠ, MGRT, MP, MZ, MJU - in Združenje mestnih občin Slovenije,
• Izvajalski organi – Zavod za zaposlovanje, Javni zavod za razvoj kadrov, Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad in SPIRIT.

Po številnih usklajevanjih dokumentacije, ki je nastajala v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in ima več kot 1000 strani, je UNP danes,  9. decembra 2016, dokončal pregled in izdal mnenje, da sistem izvajanja evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji deluje, s čimer se je na današnji dopisni seji formalno seznanila tudi vlada.

V naslednjem koraku bo SVRK o zaključku postopkov obvestila Evropsko komisijo, ki bo izdala obvestilo o seznanitvi z dejstvom, da so postopki imenovanja v Sloveniji končani, s tem pa bo lahko Slovenija na Evropsko komisijo poslala prvi vmesni zahtevek za plačilo EU sredstev. To pomeni, da bo lahko država iz bruseljske blagajne začela povračati sredstva za projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi (v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada in Pobude za zaposlovanje mladih), za katere je sredstva že založil nacionalni proračun.

 

Deli to novico z ostalimi