S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Vlada izdala uredbo s področja evropskega teritorialnega sodelovanja za programsko obdobje 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 in jo bo objavila v Uradnem listu RS. Z njo se podrobneje ureja del izvajanja v Republiki Sloveniji, ki je sicer utemeljen na neposrednem izvajanju evropskih pravnih podlag. Uredba se nanaša na vseh 13 programov evropskega teritorialnega sodelovanja, v katerih sodelujejo projektni partnerji iz Slovenije - na štiri čezmejne programe (Slovenija–Avstrija, Slovenija–Hrvaška, Slovenija–Italija, Slovenija–Madžarska), pet transnacionalnih programov (Alpski prostor, Jadransko-jonski program (ADRION), Mediteran, Podonavje, Srednja Evropa) in na štiri medregionalne programe (ESPON 2020, INTERACT III, INTERREG EUROPE, URBACT). Z izdajo uredbe je vlada v skladu z evropskimi podlagami določila udeležence evropskega teritorialnega sodelovanja in njihove naloge ter podrobneje opredelila izvajanje projektov v okviru že omenjenih programov in tehnične pomoči. V primerjavi z uredbo, ki je veljala za obdobje 2007–2013, omenjena uvaja nekatere sistemske spremembe. Cilj vlade je namreč še učinkovitejša in bolj ciljno usmerjena poraba evropskih sredstev, zato nova uredba na primer ne predvideva več sofinanciranja iz proračuna Republike Slovenije za slovenske upravičence. Dosedanji sistem je namreč privedel do nesorazmerno velikih administrativnih bremen, glede na izplačana sredstva, kar se je odražalo v zaostankih v izplačilih dodeljenih sredstev. Prav tako se z uredbo uvaja večja pomoč upravičencem v smislu odprtega dialoga, zagotovitve hitrejših in kakovostnejših storitev in delovanja na podlagi partnerskega pristopa do ciljnih skupin.
Deli to novico z ostalimi