S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik je z nadgradnjo po zmogljivosti postala četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji, saj gre za enega največjih ekoloških projektov šestih občin (Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin). Njegov cilj je dolgoročno kakovostno zagotavljanje čiščenja odpadne vode v regiji za območje s 149.000 PE za nekaj desetletij, zagotavljanje varnega obratovanja v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšanje obremenjevanja okolja. Nadgradnja kot celota z novimi procesnimi pristopi pomembno pripomore k izboljšanju ekološkega stanja reke Kamniške Bistrice, s tem pa tudi k varovanju vodnih virov in ohranjanju podtalnice.

Projekt je obsegal nadgradnjo obstoječe čistilne naprave na terciarno biološko stopnjo čiščenja, to pomeni dodatno odstranjevanje dušikovih in fosforjevih snovi. Nov sistem obsega tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč. Z nadgradnjo se je izboljšala kakovost čiščenja, povečala se je obratovalna varnost, omogočen je sprejem večje količine odpadne vode ter zmanjšanje emisij snovi v zrak. Nadgrajeni sistem CČN tako vključuje tri glavne procesne sklope, ki obsegajo:

  • nov vstopni objekt, ki dopolnjuje obstoječo mehansko stopnjo,
  • novo aerobno biološko stopnjo z napredno tehnologijo sekvenčnih reaktorjev, ki vključuje anaerobni selektor za delno biološko odstranjevanje fosforja in simultano nitrifikacijo in denitrifikacijo, ter moderen in tudi v svetu precej nov proces deamonifikacije za čiščenje z dušikom visoko obremenjenih internih povratnih vod,
  • obstoječo anaerobno biološko stopnjo s proizvodnjo bioplina in kogeneracijo.

CČN je pridobila enotno okoljevarstveno dovoljenje, ki poleg omejitve emisij v vode obsega tudi emisije v zrak ter ostale emisije, obenem pa dovoljuje nadzorovani sprejem določenih tekočih odpadkov za večjo proizvodnjo bioplina in s tem tudi električne energije.  Z nadgradnjo je dosežen boljši učinek čiščenja in vsi parametri na iztoku v reko Kamniško Bistrico so pod mejnimi dovoljenimi vrednostmi. Nadgradnja sistema CČN bo dolgoročno vplivala na izboljšanje ekološkega stanja reke Kamniške Bistrice pod iztokom CČN, ker se je obremenitev zaradi boljše kakovosti iztoka bistveno zmanjšala.

Nadgradnja infrastrukture CČN je bila vključena v skupni projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik.

 

Upravičenec: občine Kamnik, Komenda, Mengeš

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Kohezijski sklad

Skupna višina sredstev: 15,5 milijona evrov

EU prispevek: 13,2 milijona evrov

 

Več o projektu

Video avtorice Eve Jagodič v okviru natečaja EU projekt, moja zgodba 2018

Foto: Blaž Oman