S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Objekt Nacionalnega inštituta za biologijo že s končno zunanjo podobo

Od julija 2021 do danes je del objekta novega BTS-NIB, ki predstavlja 1. etapo gradnje, že dobil svojo končno zunanjo obliko. 

»Ker je potrebno v času gradnje BTS-NIB zagotoviti neprekinjeno delo raziskovalcev NIB, stavbo gradimo v dveh etapah. V prvi etapi bo porušen severni del obstoječega Vhodnega objekta in zgrajen severni del novega objekta, ki bo oktobra 2022 pripravljen na preselitev zaposlenih. Sledila bo delna preselitev zaposlenih, ki so se v času prve etape gradnje selili v mobilne pisarne - bivalne enote ob objektu. V drugi etapi bo zgrajen južni del novega objekta, ki pa bo končan v oktobru 2023. Temu bo sledila selitev zaposlenih iz glavne stavbe Biološkega središča v novo zgrajene prostore,« je povedala prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica NIB. 

Majda Gostinčar, vodja projekta gradnje BTS – NIB, je povzela do sedaj opravljena dela in načrte: »V okviru zemeljskih in betonskih del so bili izvedeni izkopi, uvrtanih je bilo 88 pilotov globine 12 m in  praktično v celoti je zabetonirana plošča nad prvim nadstropjem.« in dodala: »V naslednjih mesecih, do avgusta 2022, ko je predvidena izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, sledi zapiranje objekta z okni in vrati, postavljanje notranjih sten, skratka izvedba zaključnih gradbeno obrtniških del ter izvedba vseh inštalacijskih del, postavitev rastlinjaka na strehi severnega dela objekta ter za konec še ureditev okolice. Predvidoma do konca oktobra 2022 bodo opremljene tudi pisarne in laboratoriji.« 

 

Ker se gradnja BTS-NIB izvaja na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, se odgovornosti do okolja in občutljivega vpliva gradnje na severnem in severozahodnem delu, kjer je  gozdni rob in močvirno črnojelševje, zelo zavedajo vsi, ki pri gradnji sodelujejo. V projektni dokumentaciji so zato jasno določeni omilitveni ukrepi v času gradnje. O pričetku del so bile obveščene vse pristojne inštitucije, ki izvajajo ustrezen nadzor. Monitoring dvoživk izvaja herpetološko društvo, saj je skupni cilj vseh minimalen vpliv gradnje na krajinski park. Dodaten omejitveni dejavnik gradnje predstavlja dragocen nasad japonskih češenj, ki so darilo države Japonske Republiki Sloveniji. V načrtu krajinske arhitekture kot sestavnem delu DGD in PZI dokumentacije so predvideni ukrepi za zaščito dreves, in sicer v največji možni meri zaščite in ohranitve stanja. Izvajalec Kolektor Koling d.o.o. je za vsa dela, vezana na zaščito dreves, kot je to predpisano s projektno dokumentacijo, za svojega podizvajalca izbral podjetje Tisa d.o.o., ki zaposluje ene izmed najkompetentnejših strokovnjakov na tem področju.

Cilj investicije je izgradnja nove raziskovalne infrastrukture visoke kakovosti, ki bo izboljšala raziskovalne zmogljivosti za izkoriščanje razvojnih možnosti NIB v domačem in mednarodnem okolju ter za krepitev raziskovalne podpore gospodarstvu. Boljši delovni pogoji, oprema, varnost ter visok standard kvalitete laboratorijskega dela bodo NIB omogočili: krepitev znanstvene odličnosti na mednarodnem nivoju, vzpostavitev inovativnega okolja, ki bo privlačilo tudi raziskovalce iz tujine, okrepitev  sodelovanja z drugimi inštituti, nadgradnjo EU infrastrukture za raziskovanje ter podporo nacionalnim programom monitoringa.

Več o projektu TUKAJ.

 

Upravičenec: Nacionalni inštitut za biologijo
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj
Skupna višina sredstev:  28.546.193,81 EUR

EU prispevek:  22.191.002,05 EUR