S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Obvoznica Krško

V Krškem so s pomočjo evropskih sredstev dokončali obvoznico in nanjo preusmerili tranzitni promet v smeri sever – jug. S tem so zagotovili varnejšo prometno povezavo, s prometno razbremenitvijo pa se bo izboljšalo tudi stanje okolja v naselju.

Potek dosedanje glavne ceste čez jedro naselja je namreč pomenil motnjo za programsko pomembne osrednje mestne predele, hkrati pa so odseki glavne ceste čez strnjene urbane strukture predstavljali ozka grla v nemotenem poteku daljinske povezave. S končanjem celotne naložbe oz. obvoznice so razbremenili krško mestno jedro in tranzitni promet, ki dnevno dosega tudi 10.000 vozil različnih kategorij, z glavne posavske prometnice proti Celju preusmerili na novo mestno obvoznico.

Krško obvoznico so sicer gradili po delih, celotna naložba je obsegala gradnjo savskega mostu pri hidroelektrarni Krško, severni del obvoznice ob železnici do tovarne Vipap, gradnjo dodatnega južnega oz. tretjega mosta prek Save in južnega cestnega kraka proti Žadovinku. Zadnji del naložbe je obsegal gradnjo cestišča in krožišča, gradnjo kolesarske steze in površin za pešce, večnamenske poti in servisne ceste za dostop do bližnje plinske postaje. Uredili so tudi cestno razsvetljavo, komunalne vode in krajinsko podobo.

Upravičenec: Direkcija RS za infrastrukturo
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj
Skupna višina sredstev: 12 milijonov evrov
EU prispevek: 7,7 milijona evrov