S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Projekt e-Hramba, sistem Archeia

 

Namen projekta e-Hramba je zgraditi in v delovanje uvesti sistem, ki bo omogočal zakonsko skladno dolgoročno hrambo gradiva v elektronski obliki ter ta sistem povezati z vsemi vpisniki, v katerih se vodijo zadeve z različnih področij dela v sodstvu. V letu 2020 je ta sistem, imenovan Archeía, pričel delovati v produkcijskem okolju informacijskega sistema sodstva.

Projekt e-Hramba sestavljajo tri faze. V prvi fazi, ki je bila v letu 2020 zaključena, je bil sistem Archeía razvit. Vzpostavljena je bila povezava z aplikacijo EVIP in Su vpisnikom, ki ju je bilo predhodno zaradi pravnih podlag sistema Archeía potrebno nadgraditi. Aplikacija EVIP in Su vpisnik po vzpostavitvi povezave gradivo shranjujeta v sistem Archeía, pri katerem je poskrbljeno za zahtevano varnost in redno izdelavo varnostnih kopij hranjenega gradiva. V sistemu Archeía so bile v prvi fazi projekta podprte vse funkcionalnosti, zahtevane v Pravilniku o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki. Poleg same hrambe gradiva je v sistemu Archeía mogoče izvajati opravila, ki jih pri pregledovanju, urejanju, izločanju, odbiranju in izročanju gradiva v elektronski obliki izvajajo arhivarji in skrbniki gradiva.

Druga in tretja faza projekta e-Hramba potekata vzporedno. V drugi fazi bo sistem Archeía certificiran pri Arhivu RS, potrjena bo njegova skladnost z zahtevami predpisov. Zaključek te faze je načrtovan v letu 2021. V tretji fazi projekta bo sistem Archeía optimiziran in nadgrajen. Povezan bo s preostalimi informatiziranimi vpisniki, ki omogočajo vodenje zadev v sodnih postopkih. Pred vzpostavitvijo povezav bo po zgledu Su vpisnika vse vpisnike potrebno nadgraditi, da bo gradivo, ki nastaja pri vodenju postopkov v njih, mogoče shranjevati v sistem Archeía in vanj vpogledovati ter na gradivu izvajati opravila, vezana na njegov življenjski cikel in pravila arhiviranja. Zaključek tretje faze projekta je načrtovan za leto 2023.
Projekt je del večjega projekta Učinkovito pravosodje.

Upravičenec: Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski socialni sklad
Skupna višina sredstev: 32.900.000,00 evrov za celoten projekt Učinkovitega pravosodja (od tega na voljo za Vrhovno sodišče 11.790.000 eurov)
EU prispevek: 26.320.000 evrov za celoten projekt Učinkovitega pravosodja (od tega na voljo za Vrhovno sodišče 9.432.000 eurov)

 

Naslovna fotografija: Pixabay