S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Večgeneracijski centriS pomočjo evropskih sredstev je v Sloveniji v letu 2017 vrata odprlo 15 večgeneracijskih centrov.

Večgeneracijski center je osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti večgeneracijskega centra so preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. V okviru večgeneracijskega centra se izvajajo številne dejavnosti, s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna.

Večgeneracijski centri izvajajo naslednje vsebine:

  1. vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc;
  2. vsebine, namenjene starejšim (npr. razvijanju potencialov starejših, neformalni oskrbi, kakovostno in aktivno staranje, zagovorništvo, vseživljenjsko učenje, prenašanje znanj, tradicij in vrednot na mlajše generacije);
  3. vsebine za lažje socialno vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami;
  4. vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc in socialnih veščin;
  5. izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok;
  6. vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega ter družinskega oziroma zasebnega življenja;
  7. organizacija in vodenje skupin za samopomoč;
  8. izobraževalne in praktične delavnice (npr. delavnice za dvig zdravstvene pismenosti, delavnice predstavitve različnih kultur, kuharske delavnice);
  9. vsebine za razvoj pismenosti (npr. ustvarjalne delavnice branja in pisanja, delavnice razvoja besednega zaklada, ustvarjalne delavnice ilustriranja, delavnice razvoja digitalne pismenosti).

Več o večgeneracijskih centrih

Upravičenci: Različne institucije s partnerji
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski socialni sklad
Skupna višina sredstev:  8.625.000 evrov

EU prispevek:  6.900.000 evrov

Foto: Jure Viltužnik

Večgeneracijski center Dogaja se! Center aktivnosti Koroške 

V večgeneracijskem centru Dogaja se! Centru aktivnosti Koroške izvajajo delavnice za kakovostno preživljanje prostega časa in krepitev samopodobe, delavnice za osebno nego in zdrav življenjski slog, ustvarjalne delavnice, počitniške aktivnosti za otroke, dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami, učno pomoč, terapevtske urice z živalmi, organizirali so več skupin za samopomoč, delavnice učenja slovenščine in tujih jezikov, v sodelovanju s CSD Radlje ob Dravi so že izvajali program krepitve družin ter mnoge druge aktivnosti. S preventivnimi programi in brezplačnimi aktivnostmi sodelujejo v občinah Radlje ob Dravi in Ravne na Koroškem ter tudi v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Podvelka in Prevalje. Izpeljali so že več kot 5400 ur aktivnosti, ki se jih je udeležilo preko 2900 različnih uporabnikov, in s tem prispevali h kakovostnemu življenju njihovih uporabnikov, širitvi njihove socialne mreže in podpori pri njihovem vključevanju v delo in življenje v skupnosti.