S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Z namenom povečanja učinkovitosti naložb so bile kot nov element evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 uvedene t. i. predhodne pogojenosti. Gre za bistveni mehanizem za zagotavljanje ustreznega okvira za optimizacijo uporabe virov in hkrati za podporo prenosu pravnega reda Unije v nacionalno zakonodajo.

Veljavna predhodna pogojenost pomeni konkreten in natančno vnaprej opredeljen ključni dejavnik, ki je pogoj za uspešno in učinkovito doseganje posebnega cilja naložbene prednostne naloge Unije in je neposredno in resnično povezan z doseganjem tega cilja ter nanj neposredno vpliva.

Za Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 je relevantnih 7 splošnih in 21 tematskih predhodnih pogojenosti. Ob oddaji programskega dokumenta je Slovenija v celoti izpolnjevala 4 splošne in 6 tematskih predhodnih pogojenosti.

Za predhodne pogojenosti, ki do trenutka oddaje programskih dokumentov niso bile izpolnjene ali so bile delno izpolnjene so države članice morale pripraviti akcijske načrte z jasno opredeljenimi ukrepi za izpolnitev predhodne pogojenosti, rokom za izpolnitev in odgovornimi organi. Skrajni rok za izpolnitev kriterijev je 31. december 2016.

Opredelitev veljavnih predhodnih pogojenosti in ocena njihovega izpolnjevanja 

Z namenom čim prejšnje realizacije akcijskih načrtov in izpolnitve predhodnih pogojenosti, odgovorni organi aktivno izvajajo potrebne ukrepe.

Predhodno vrednotenje:
Poročilo
Priloga h končnemu poročilu

Celovita presoja vplivov na okolje:
Okoljsko poročilo
Dodatek k okoljskemu poročilu

Poročilo o usklajenosti

Odločba