S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Vsebinski poudarki

Aktualno

FINA EU TOČKA - Financiranje, EU sredstva, podpora

Zadnji razpisi

Naziv razpisa Razpisovalec Razpisana vrednost Rok za prijave
Javno povabilo "Spodbude za trajno zaposlovanje mladih" Zavod RS za zaposlovanje 27.700.000,00 12. 4. 2017 od 10.00 in najdalje do 31. 7. 2019 do 14.45
Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 2019 Zavod RS za zaposlovanje 4.370.000,00 31. 5. 2019 oziroma do porabe sredstev
Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 74.200.000,00 3. rok: 24. 9. 2019
Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2« SPIRIT 17.075.000,00 3. rok: 12.9. 2019
Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019 Zavod RS za zaposlovanje 50.000.000,00 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019
Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019 Zavod RS za zaposlovanje 2.220.000,00 31. 5. 2019 oziroma do porabe sredstev
Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 7.298.199,90 22. 11. 2019: tretje odpiranje
Javno povabilo za učne delavnice: spodbude za zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje 3.080.000,00 do porabe sredstev oz. najkasneje do 27.12.2019
Javno povabilo Aktivni do upokojitve Zavod RS za zaposlovanje 13.992.000,00 do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45
Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.856.021,00 do porabe sredstev
4. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.122.142,00 do porabe sredstev
4. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.015.680,00 do porabe sredstev
1. javni razpis Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 200.000,00 do porabe sredstev
Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2020 Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport 2.218.450,00 28. 6. 2019
Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.400.000,00 do porabe sredstev
Drugi javni razpis za "ukrep inovacije v akvakulturi" Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 400.000,00 do porabe sredstev
Drugi javni razpis za "ukrep prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura" Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 133.333,00 do porabe sredstev
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« SPIRIT Slovenija 9.450.000,00 2. rok: 1. 10. 2019, 3. rok: 1. 10. 2020 in 4. rok: 1. 10. 2021
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 SPIRIT 6.400.000,00 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022
Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 1.007.819,14 18. 6. 2019 do 12. ure
5. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 15.000.000,00 30. 7. 2019
11. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6.600.000,00 30. 7. 2019
Kapitalizacijski 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg CENTRAL EUROPE 2014−2020 cca. 10.000.000,00 5.7.2019
2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.410.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh
2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.000.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 Ministrstvo za infrastrukturo 10.000.000,00 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 Ministrstvo za infrastrukturo 17.647.059,00 Do porabe sredstev oz. najkasneje do 18. 11. 2019
Transnacionalni program Interreg MED 2014 - 2020: drugi razpis za horizontalne projekte Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Mediterranean 2014 - 2020 12.500.000,00 EUR (ESRR+IPAII+LASTNA SREDSTVA) 27.6.2019
Javni razpis za sofinanciranje projekta Komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 1.180.000,00 14. 6. 2019
Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 17.864.028,00 18. 6. 2019 do 15:00
3. razpis programa Interreg ADRION za PO 1 in PO 3 Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ADRION 2014 - 2020 PO1; 4,5 MEUR ESRR in PO 3; 5,3 MEUR ESRR PO1; 29.7.2019 in PO3; 31.7.2019
Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS Ministrstvo za delo, družino in socilane zadeve 1.250.000,00 27. 6. 2019 do 12:00
Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« SPIRIT 4.700.000,00 1. rok: 30. 9. 2019, 2. rok: 30. 9. 2020, 3.rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 5.500.000,00 8. 7. 2019

Drugi programi financiranja

Bodite
informirani

Potrebujete pomoč?

Imate vprašanje glede izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji? Zastavite ga na:

e-posta: gp.svrk@gov.si 
telefon: 01 400 36 80

Naročite se na e-novice

V Kohezijskem e-kotičku boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti.

Zadnje Facebook objave