S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Priprava programskih dokumentov

7. marca 2019 je Evropska Komisija pripravila delovni dokument služb Komisije, t.i. Poročilo o državi, ki vsebuje poglobljen pregled o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih ravnotežij. Uspešno ponovno uravnoteženje Slovenije je podlaga za reševanje srednjeročnih in dolgoročnih izzivov.

Komisija je v prilogi D Poročila o državi – Slovenija 2019 predstavila izhodišča za pogajanja o naložbah, ki bodo financirana s sredstvi kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad in Evropski socialni sklad plus). Na javni predstavitvi (dostopna v angleškem jeziku), ki je potekala 15. 3. 2019 v Hiši EU, so predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Ministrstva za finance ter drugi udeleženci podali komentarje na naložbena področja opredeljena v prilogi D.

Slovenija podpira čimprejšnji zaključek pogajanj o večletnem finančnem okviru, izpostavlja pa tudi potrebo po večji povezavi med posameznimi cilji politike, ki jih podpirajo različni skladi. Širitev izvajanja ukrepov varovanja biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture tudi na (ne) urbana območja je nujno, sploh glede na razširjenost Nature 2000 in varovanih območij v Sloveniji. Ukrepi energetske sanacije morajo zajemati tudi intervencije na področju stavb v javnem sektorju, saj predstavljajo prioriteto na ravni države. Ravno tako je neustrezno, da se izpostavlja navezava na le nekatere makro regionalne strategije ter izpostavlja možnost izvajanja celostnih teritorialnih naložb le pri posameznih naložbenih področjih. Izpostavljena je tudi potresna varnost stavb.

Predstavitev Priloge D (dostopna v angleškem jeziku) pomeni začetek aktivnosti na področju programiranja, njegove faze so predstavljene na spodnji sliki, so pa v veliki meri odvisne od poteka aktivnosti na področju zakonodajnega svežnja.

Faze programiranja

 

PRIPRAVLJALNA FAZA - PRVO GRADIVO ZA VLADO

Pogajanja zakonodajnega okvira na ravni EU še potekajo, kar pomeni, da dokončni razrez sredstev tako na ravni države kot kohezijskih regij še ni znan. SVRK je kljub temu pričel s pripravljalnimi aktivnostmi na področju programiranja. Pripravil je gradivo za Vlado RS (gradivo je v medresorskem usklajevanju) in ga posredoval resornim ministrstvom. Istočasno je bilo gradivo posredovano tudi zunanjim deležnikom, saj skladno z Uredbo EK 240/2014 država članica skozi proces priprave programov zagotavlja partnerski odnos.

V informaciji o poteku priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 je poudarek na vzpostavitvi ustrezne strukture za programiranje znotraj državne uprave in na t. i. omogočitvenih pogojih, ki nadomeščajo »Predhodne pogojenosti« iz obdobja 2014–2020. Omogočitvenih pogojev je manj, bolj so osredotočeni na cilje določenega sklada in se bodo, za razliko od obdobja 2014–2020, spremljali ter izvajali v celotnem obdobju. Države članice ne bodo mogle prijaviti odhodkov v zvezi s specifičnimi cilji, dokler omogočitveni pogoj ne bo izpolnjen. S tem bo zagotovljeno, da bodo vse sofinancirane operacije v skladu z okvirom politike EU. Operacije, izbrane za podporo, se bodo morale izvajati dosledno v skladu z veljavnimi strategijami in pripravljenimi dokumenti o načrtovanju, na katerih bodo temeljili izpolnjeni omogočitveni pogoji. S tem se bo zagotovilo, da bodo vse sofinancirane operacije v skladu z okvirom politike Unije.

V Prilogi IV Uredbe o določitvi skupnih določb so opredeljeni tematski omogočitveni pogoji, ki so določeni za vsak specifični cilj. Strateški dokumenti, ki predstavljajo omogočitvene pogoje, in program za izvajanje evropske kohezijske politike torej predstavljajo okvirne izvedbene dokumente, ki bodo podlaga za financiranje vsebin iz naslova kohezijskih sredstev. Priprava oziroma nadgradnja dokumentov/strategij, ki bodo zagotovili izpolnitev omogočitvenih pogojev, se mora izvesti pred pripravo programa za izvajanje evropske kohezijske politike. Glede na pregled stanja je večina dokumentov pripravljena za obdobje veljavnosti do leta 2020.

Poleg tega mora biti program evropske kohezijske politike pred koncem leta 2020 ustrezno podprt s celotnim sistemom izvajanja (izvedbena slovenska uredba, opis sistema izvajanja, informacijski sistem, …). Ključni izziv pri tem so ustrezne prilagoditve slovenskih sistemskih zahtev, da bodo omogočale operacionalizacijo poenostavitev, predvidenih v uredbah na ravni EU. Eno izmed pomembnih poenostavitev so poenostavljene oblike stroškov, za katere je potrebno oblikovati ustrezne metodologije jih uskladiti z Evropsko komisijo.